AktualnościO ZakładziePracownicyDydaktykaInnoSatTrackLaboratoriaRNT Fnd - PoCKontaktLinkiForumGaleriaRODO

2021202020192018201720162015

Dla studentów
Rozkłady Zajęć
Terminy Konsultacji
Prace dyplomowe
Materiały dydaktyczne

Oferta badawcza
Oferta 1
oferta 2
oferta 3

Seminaria KGiO
Plan seminariów naukowych KGiO

Resilient Navigation and Timing Foundation - Polish Point of Contact
News
Legislation
International Activity

Konferencje i Seminaria

 

Aktualności

Aktualności


Nagroda Ministra Infrastruktury

Zespół naukowy naszego zakładu otrzymał z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury - Marka Grubarczyka, Nagrodę Ministra Infrastruktury za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Wśród wyróżnionych naukowców znaleźli się: prof. dr hab. inż. Cezary Specht, dr inż. Paweł Dąbrowski, mgr Oktawia Lewicka oraz dr inż. Mariusz Specht z Katedry Transportu i Logistyki.

2021-10-11
Najczęściej cytowany artykuł – certyfikat „Metrology and Measurement Systems”

Artykuł prof. dr. hab. inż. Cezarego Spechta, kierownika Zakładu Geodezji i Oceanografii Wydziału Nawigacyjnego UMG, pt. "Accurancy assesment of mobile satelite measurements in relation to the geometrical layout of rail tracks", opublikowany w 2019 r. na łamach „Metrology and Measurement Systems” (t. 26, nr 2, s. 309-321) był najczęściej cytowanym artykułem w ww. czasopiśmie w latach 2019-2020.

Praca, która powstała we współpracy prof. Spechta z ekspertami z Politechniki Gdańskiej, była publikacją, która spotkała się ze szczególnym zainteresowaniem środowiska metrologów. Wyrazem uznania ze strony „Metrology and Measurement Systems” było uhonorowanie prof. Spechta certyfikatem „Certificate of a Top Cited Article in 2019-2020”.

„Metrology and Measurement Systems” to międzynarodowy kwartalnik, recenzowany, wydawany od 1988 roku (od 2001 roku w języku angielskim). Czasopismo ukazuje się zarówno w formie papierowej, jak również elektronicznej – na platformie Biblioteki Elektronicznej Polskiej Akademii Nauk.  

Czasopismo jest indeksowane w Journal Citation Reports i Web of Science Master Journal List (Clarivate Analytics dawniej Thomson Reuters), INSPEC, Scopus, Index Copernicus, Google Scholar, CSA Technology Research, High Tech Research Database, Solid State & Superconductivity.

2021-10-07

 

   
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
tel.: +48 58 627 09 61
mail: kgio@wn.am.gdynia.pl
facebook Tweeter google plus mail